About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

Hur vår verksamhet har utvecklats under åren

Osby Svetsverkstad idag...
Den 1 maj 2019 fyllde OSW hela 70 år och idag har vi 2400 kvm verkstad inklusive svarv och kaprum.
I verkstaden finns 3 st heltäckande traverser med lyft på 2000 kg och 1st på 6200 kg.
Vi har en takhöjd på 8 meter i verkstaden.
Vi har svetsare som är certifierade enl. EN287 och Godkända för HETA ARBETEN.
Vi tillverkar allt inom balk- och plåtkonstruktioner, gör reparationer och byggnadskonstruktioner.
Vi arbetar också med hydralik, svarvning, fräsning, valsning och även pressning av hydralslangar med slangservice.
Idag har OSW även ett dotterbolag som heter Erjo-OSW i Markaryd som är ett företag som tillverkar flismaskiner.

År 2008 togs en ny lastbilskran i bruk. Det är en Fassi 800XP som är monterad på en ny Scania R420. Div lyft och körningar bokas via verstan eller kranföraren, nummer hittar ni under personal fliken eller under Våra Tjänster och Hyr vår kranbil..

Det hela började 1949...
Erik Wästergård hyrde in sig i en lokal under adress Smedjegatan 2 i Osby. De första åren bestod mest av servicearbeten för lantbrukare. Det gällde deras jordbruksredskap: plogar, harvar och sönderkörda kärror mm.

 1168930459889354557

Ovanstående bildkavalkad ger oss inblick i miljön.


Verksamheten utökades efterhand till byggnadssmide. På 50-talet byggdes många villor och de behövde räcken och balkonger mm.

1168930504105044076
1959 gjordes bl.a. en traktordragen stenröjningsvagn. Ernst Ingemansson var beställaren. En av de första i sitt slag.

Industriarbeten som hjälpmaskiner, arbetsbänkar och andra hjälpmedel kom att bli en rätt stor del av produktionen.
1974 kom sonen Sven in i firman. Samma år byggdes nya lokaler på S.Portgatan.
1979 Övertog Sven företaget hade även flyttat till ännu större lokaler på Mossvägen.

Under de kommande 30 åren utvecklade Sven företaget till vår nuvarande verksamhet - det mesta inom stålkonstruktion, service och reparationer av skogs- och entreprenadmaskiner.

Under de senaste 10 åren har vi byggt till garage och kontor på Mossvägen och även byggt ut vår hall där vi lackerar och extra utrymme för förvaring inomhur.
Vi har även investerat mycket i nya maskiner för att följa med i den nya tekniken och kunna tillgodose våra kunders behov.

Under 2013-2014 gjorde vi förändingar i vår organisation för att kunna certifiera oss enligt EN 1090. Detta innebär att vi skulle uppfylla de säkerhets och lagkrav som idag finns för att få konstruera, tillverka och montera stålkonstruktioner där verksamhet ska bedrivas.
Sedan 2014-06-28 är vi certifierade enligt EN 1090.

EN1090